Biografie

Miek Olsthoorn-van Rest werd geboren op 31 maart 1932 te Schiedam, als middelste van een rooms katholiek gezin met negen kinderen. Zij volgde als kind de lagere St. Catharina-school in haar woonplaats en aansluitend de R.K. Mulo in hetzelfde gebouw, onder leiding van de Zusters Dominicanessen uit Voorschoten. Na de Muloschool leerde zij aan de St. Lucia-kweekschool, van de franciscanessen van Bennebroek, in Rotterdam voor onderwijzeres en behaalde er tevens het godsdienstdiploma A en hoofdakte A. Na haar kweekschool- examen werd zij benoemd tot onderwijzeres aan de St. Agnes-school te Schiedam alwaar ze zeven jaar lesgaf aan die meisjesschool. Zij behaalde in die periode het godsdienst- diploma B. In 1958 vertrok zij naar Coevorden in Drenthe, alwaar zij benoemd werd aan de St. Willibrordusschool. In die plaats voltooide zij haar hoofdakte met het behalen van het B-gedeelte en nadien volgde zij er nog de studie Engels voor de lager akte. Door haar kennismaking aldaar met haar huidige man, een ex-pater franciscaan, voltooide zij deze studie Engels niet en kwam in 1966 naar Amsterdam alwaar zij een jaar lesgaf aan de Mariaschool voor meisjes en jongens aan de Bilderdijkstraat. Na haar huwelijk met de hiervoor genoemde ex-priester Nico Olsthoorn verhuisde zij in 1967 naar Purmerend alwaar zij de eerste zeven jaren van haar huwelijk woonde, en werkte aan de R.K. Jongensschool St. Jozef. Nico en Miek kregen er twee kinderen: een dochter Hester die het syndroom van Down heeft en sinds 1999 in een eigen appartementje woont in Purmerend, in het kader van begeleid wonen, en een zoon Dirk die als leraar techniek lesgeeft aan de VMBO ‘De Koogmolen’ te Purmerend. Dirk trouwde in 2001 met Ellen Snel uit Monnickendam. Inmiddels woont Miek sinds 2007 weer in Purmerend, precies op de plek waar voorheen de St.Jozefschool stond, en dat met heel veel plezier.

hester en dirkjpg

De volgende twintig jaar woonde en werkte Miek Olsthoorn-van Rest in Ilpendam, gelegen aan het Noorhollands kanaal tussen Amsterdam en Purmerend. Vanwege haar toenemende activiteiten voor de St. Sebastianusparochie in dat dorp volgde zij een tweejarige toerustingscursus voor bijbel en liturgie en nadien nog een driejarige cursus liturgie aan het bisdom Haarlem Via die tweejarige toerustingscursus kwam Miek Olsthoorn-van Rest in contact met feministische theologie. Bij het volgen van een leescursus over dit onderwerp aan de Katholieke Theologisch Universiteit van Amsterdam werd zij gegrepen door het boek van de Amerikaanse schrijfster Rosemary Radford Ruther ‘Sexism and God Talk’. Dit boek bracht een geweldige ommekeer teweeg in haar leven. Die ommekeer beschrijft zij in haar boek Mijn hemel op aarde. Toen haar duidelijk werd dat kerk en geloof voor haar niet langer een rol konden spelen in haar leven, en haar man steunde haar in deze, verhuisde zij in 1994 naar Monnickendam. Ter plekke schreef zij haar boek Mijn hemel op aarde en loste aldus een belofte in aan haar zoon Dirk, die indertijd moeite had met de overstap die zijn ouders maakten van een gelovig naar een ongelovig bestaan. Miek Olsthoorn-van Rest publiceerde haar aan Dirk gerichte verhaal om aandacht te vragen voor de plaats van de vrouw in de kerk die ooit ook haar kerk was. Ook als ‘outsider’ blijft het haar zeer doen dat voor vrouwen in de R.K. kerk nog steeds geen gelijkwaardige rol is weggelegd.

miek jpg